Guide Diver

Guide Diver

Kurs CEDIP Guide Diver obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera.
Kurs obejmuje również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.

By uczestniczyć w kursie CEDIP Guide Diver musisz mieć minimum 18 lat, certyfikat CEDIP Advanced Scuba Diver lub stopień równoważny w innej organizacji (odpowiednik ASD), ukończone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy BLS (Basic Live Support – Kurs Pierwszej Pomocy) lub ważny certyfikat w zakresie pierwszej pomocy każdej rozpoznawalnej organizacji szkolącej w tym zakresie (np. DAN, EFR, KPP, PCK, itd.), kurs terapii tlenowej OFA (Oxygen First Aid – Kurs Terapii Tlenowej) lub ważny certyfikat w zakresie pierwszej pomocy i terapii tlenowej każdej rozpoznawalnej organizacji szkolącej w tym zakresie (np. DAN, EFR, KPP, PCK, itd), udokumentowane doświadczenie w nurkowaniu głębokim – minimum 10 nurkowań w zakresie 30-40 metrów, ukończone szkolenie z zakresu nurkowania na wzbogaconym powietrzu (posiadanie certyfikatu nitroksowego) oraz udokumentowane 60 nurkowań przed przystąpieniem do kursu.

Kurs CEDIP Guide Diver dzieli się na:

  •  Zaliczenie sesji teoretycznych (w formie seminarium), wypełnienie sprawdzianów wiedzy oraz zdanie egzaminu końcowego w formie testu wielokrotnego wyboru
  • Zaliczenie sprawdzianu wytrzymałości i umiejętności pływackich 
  • Zaliczenie oceny umiejętności ratowniczych
  • Zaliczenie ćwiczeń praktycznych – mapowanie dna, rozwiązywanie problemów pod wodą, przeprowadzenie jednego z programów nurkowych, ćwiczenia praktyczne z symulowanymi kursantami lub podczas prawdziwych kursów
Po ukończeniu kursu CEDIP Guide Diver, kursant jest uprawniony do nadzorowania i pomocy instruktorowi zarówno podczas szkoleń jak i zajęć pozaszkoleniowych – poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami, samodzielnego kierowania studentami kursu CEDIP Scuba Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu SD od nr 2 do nr 5, przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla programu Junior Scuba Diver, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadowalające przez Instruktora CEDIP), przeprowadzania nurkowań typu Discover Local Diving, towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Scuba Diver oraz nurkowań specjalizacyjnych, samodzielnego prowadzenia kursu Skin Divers lub program Discover Snorkeling. Otrzymuje również skrypt kursanta CEDIP Guide Diver oraz międzynarodowy certyfikat CEDIP Guide Diver. 

Pozostałe kursy