Scuba Diver

Scuba Diver

Kurs CEDIP Scuba Diver przeznaczony jest dla nurków, którzy chcą zacząć swoją przygodę w podwodnym świecie. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, które są niezbędne do samodzielnego nurkowania…

Z tym zasobem wiedzy będziesz mógł poznawać środowisko wodne do 18 metrów. By uczestniczyć w kursie CEDIP Scuba Diver musisz mieć minimum 12 lat.

KURS CEDIP SCUBA DIVER TRWA 4/5 DNI I SKŁADA SIĘ Z:

  •  Zaliczenia 5 sesji teoretycznych wykorzystujących podręcznik, testy, wideo i wykłady, oraz egzaminu końcowego w formie testu pisemnego
  • Zaliczenia 1-5  nurkowań na wodach basenowych lub basenopodobnych
  • Zaliczenia 1-5 nurkowań na wodach otwartych
  • Holowania zmęczonego nurka dwiema metodami
  • Zademonstrowania techniki usuwania skurczu u siebie i partnera

Po ukończeniu kursu, kursant może nurkować z partnerem do głębokości 18 metrów, mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych.

Uzyskuje również skrypt kursanta CEDIP Scuba Diver, międzynarodowy certyfikat CEDIP Scuba Diver pozwalający nurkować do 18 metrów oraz logbook.

Junior Scuba Diver

Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, niezbędnych do nurkowania z opiekunem/instruktorem do głębokości 10 metrów… By uczestniczyć w kursie CEDIP Junior Scuba Diver musisz mieć minimum 10 lat i dobry stan zdrowia.

Kurs CEDIP Junior Scuba Diver trwa 4 dni i składa się z:

  • Zaliczenia 1-3 sesji teoretycznych wykorzystujących podręcznik, testy, wideo i wykłady
  • Zaliczenia 1-3 zajęć na basenie lub w wodach basenopodobnych w pełnym wyposażeniu, gdzie uczymy się podstawowych umiejętności nurkowych
  • Zaliczenia nurkowań na wodach otwartych 1-2, łącznie z następującymi dodatkowymi umiejętnościami: – holowanie zmęczonego nurka – usuwanie skurczu

Po ukończeniu kursu CEDIP Junior Scuba Diver, kursant jest uprawniony do nurkowania pod nadzorem opiekuna/instruktora do głębokości 10 metrów oraz otrzymuje skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Junior Scuba Diver.