Advanced Deep Diver

Advanced Deep Diver

Kurs CEDIP Advanced Deep Diver rozwija wiedzę teoretyczną na temat nurkowania głębokiego poniżej 40 metrów oraz umożliwia zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie bezpiecznego nurkowania bezdekompresyjnego do głębokości 56 metrów. By uczestniczyć w kursie CEDIP Advanced Deep Diver musisz mieć minimum 18 lat, certyfikat CEDIP Advanced Scuba Diver lub stopień równoważny innej organizacji (odpowiednik ASD), certyfikat CEDIP Deep Diver do 40 metrów oraz dobry stan zdrowia.

Kurs CEDIP Advanced Deep Diver składa się z zajęć teoretycznych, które rozwijają zagadnienia takie jak:
  • Dlaczego i jak nurkować głęboko
  • Limity głębokości i sprzęt do nurkowania głębokiego
  • Techniki stosowane w nurkowaniu głębokim
  • Narkoza azotowa i choroba dekompresyjna
  • Latanie samolotem po nurkowaniu
  • Podróż w góry i nurkowanie wysokościowe
  • Planowanie nurkowania przy użyciu RDP (powtórka) Oraz zajęć praktycznych, polegających na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18 metrów do 56 metrów.
Po ukończeniu kursu CEDIP Advanced Deep Diver, kursant jest uprawniony do nurkowania bezdekompresyjnego na głębokościach do 56 metrów oraz otrzymuje skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Advanced Deep Diver.

SPECJALIZACJE

Deep Diver

 

Advanced Deep Diver

 

Wreck Diver

 

Oxygen Provider

 

Night Diver

 

Underwater Navigator