Deep Diver

Deep Diver

Kurs CEDIP Deep Diver rozwija wiedzę teoretyczną na temat nurkowania głębokiego oraz umożliwia zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie bezpiecznego nurkowania bezdekompresyjnego do głębokości 40 metrów. By uczestniczyć w kursie CEDIP Deep Diver musisz mieć minimum 14 lat, certyfikat CEDIP Scuba Diver lub stopień równoważny w innej organizacji (odpowiednik SD) oraz dobry stan zdrowia. Kurs CEDIP Deep Diver składa się z zajęć teoretycznych, które rozwijają zagadnienia takie jak:
  • Dlaczego i jak nurkować głęboko
  • Limity głębokości i sprzęt do nurkowania głębokiego
  • Techniki stosowane w nurkowaniu głębokim
  • Narkoza azotowa i choroba dekompresyjna (powtórzenie wiadomości z kursu ASD)
  • Latanie samolotem po nurkowaniu
  • Podróż w góry i nurkowanie wysokościowe
  • Planowanie nurkowania przy użyciu RDP (powtórka)
  • Zajęć praktycznych polegających na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18 metrów do 40 metrów.
Po ukończeniu kursu CEDIP Deep Diver, kursant jest uprawniony na nurkowanie bezdekompresyjne na głębokościach do 40 metrów oraz otrzymuje skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Deep Diver.

SPECJALIZACJE

Deep Diver

 

Advanced Deep Diver

 

Wreck Diver

 

Oxygen Provider

 

Night Diver

 

Underwater Navigator