Wreck Diver

Wreck Diver

Kurs CEDIP Wreck Diver pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających bezpieczne nurkowanie turystyczne na wrakach… By uczestniczyć w kursie CEDIP Wreck Diver musisz mieć minimum 12 lat, certyfikat CEDIP Scuba Diver lub stopień równoważny w innej organizacji (odpowiednik SD) oraz dobry stan zdrowia.
Kurs CEDIP Wreck Diver składa się z zajęć teoretycznych, które omawiają takie zagadnienia jak:
  • Nurkowanie na wrakach a przepisy prawa
  • Ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym
  • Wymagane techniki nurkowania
  • Poszukiwanie i badanie podwodnych wraków
  • Wykonywanie map wraków
  • Penetracja wraku

  • Oraz zajęć praktycznych, na które składają się 3 nurkowania:
  • Nurkowanie poświęcone wykonywaniu map i ocenie możliwej penetracji wraku
  • Praktyczne ćwiczenia penetracji wraku na zewnątrz
  • Nurkowanie złożone z 2 części: część pierwsza – kursant wykonuje penetrację wraku pod nadzorem instruktora, część druga – wykonują ją już samodzielnie
Po ukończeniu kursu CEDIP Wreck Diver, kursant jest uprawniony do planowania, organizowania, wykonywania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków, wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostając w sferze światła dziennego do głębokości 40 metrów jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich oraz skrypt kursanta i międzynarodowy certyfikat CEDIP Wreck Diver.

SPECJALIZACJE

Deep Diver

 

Advanced Deep Diver

 

Wreck Diver

 

Oxygen Provider

 

Night Diver

 

Underwater Navigator